Ekholt Barnehage

Ny i barnehagen

Å begynne i barnehagen kan oppleves forskjellige fra barn til barn, og det er vanskelig å forutse hvordan en tilvenningsfase for et barn vil bli.

Derfor ønsker vi også å bli kjent med dere voksne. Vi ønsker å ha en åpen dialog slik at vi kan skape en nær relasjon som igjen vil gagne barnet i den sårbare fasen, men og for det videre barnehagelivet.

Ekholt Barnehage

Ny i barnehagen

Å begynne i barnehagen kan oppleves forskjellige fra barn til barn og det er vanskelig å forutse hvordan en tilvenningsfase for et barn vil bli.

Derfor ønsker vi også å bli kjent med dere voksne, vi ønsker å ha en åpen dialog slik at vi kan skape en nær relasjon som igjen vil gagne barnet i den sårbare fasen, men og for det videre barnehagelivet.

Når starter tilvenningen?

keyboard_arrow_down

Tilvenningen starter i hovedsak 15. august hvert år. Barnehagen tilrettelegger også her etter behov for hvordan det passer for familien. På foreldremøte i juni får dere informasjon om dato for tilvenning, kontaktperson og annen relevant informasjon.

Hvor lenge varer tilvenningsperioden?

keyboard_arrow_down

Det er veldig individuelt hvor lenge et barn trenger for å kjenne seg trygg i en ny tilværelse. Dette tar vi selvsagt hensyn til, og barn og foreldre får den tiden de behøver til dette. Barnehagen ser på lang tilvenning som en viktig prosess for barnet, og tilbyr tilvenning med musikk for de yngste barna som begynner i mai våren før de skal starte i barnehagen. Tilvenning med musikk går over fem samlinger, som glir over i barnehagens ukentlige musikksamlinger.

Hva gjør vi for at barna skal bli trygge?

keyboard_arrow_down

Vi er opptatt av barnet og ønsker å imøtekomme akkurat det barnet i den spesielle situasjonen det befinner seg i. Dette kan vi kalle en helhjertet tilstedeværelse hvor vi ønsker å møte barnets følelser og vi vil å prøve å forstå hvordan barnet har det her og nå. Når et barn vet at vi er tilgjengelige og i nærheten kan det forsterke deres trygghetsfølelse og det gir de muligheten til å utforske. Vi sitter på gulvet med barna og lar de forflytte seg som de skulle ønske. Noen forflytter seg ”langt” som for eksempel til et annet rom, noen pendler frem og tilbake mellom lekekassa og fanget til en trygg voksen. Målet vårt er å fungere som deres «trygge havn» i barnehagen. Barna vet vi er der og er alltid tilgjengelig til å hjelpe de med å laste god bagasje og erfaringer til å tørre å slippe seg løs i leken med de andre barna.

Hva med soverutiner?

keyboard_arrow_down

Barnet ditt får følge sine egne soverutiner så lenge det er behov for det. Bare gi oss beskjed om hvor lenge og hvilket tidspunkt på dagen. Du vil også kunne følge med på hvor mye barnet har sovet i løpet av dagen på Mykid. Vi baserer oss på at barna sover ute i vogner.

Hva skjer i den første perioden av barnehageåret?

keyboard_arrow_down

Til våre yngste søkere vi har et fokus på at den første perioden av barnehageåret skal være preget av ro, og at barna skal få mulighet til å kunne styre tempoet selv for å gjøre seg gradvis kjent med avdelingen og alt den har å tilby. Fokuset er derfor ikke masse aktiviteter og gjøremål i løpet av en dag, da dette kan skape en uro og øke stresshormonet i kroppen.

Vi bruker den første tiden til å bygge opp tillit. Å få tillit er noe vi må gjøre oss fortjent og verdige til. Vi må vise barna at de kan stole på oss, at vi er gode voksne som ønsker at de skal ha en god og trygg barnehagedag.

Bare ta kontakt med oss om du har spørsmål!
KONTAKT OSS