Ekholt Barnehage

Vår filosofi

Vi som jobber i Ekholt Barnehage arbeider hver dag for at barna skal få gode opplevelser gjennom omsorg, danning, lek og læring i samsvar med barnehagens styringsdokumenter. Vi er voksne som skal ha tid til å forstå barna og være nysgjerrige på deres undringer. I barnehagen er vi avhengig av et nært tillitsforhold til barna, og for å etablere dette må vi være voksne som er forutsigbare. Barna må med andre ord vite hvem vi er, og hvor de har oss gjennom vårt samspill med dem.

Vi vil være tilstede og fange opp det som skjer i samspillet mellom barn, og være vårt ansvar bevisst. Det krever at vi ønsker å bli kjent med hvert enkelt barn, for å kunne møte barna sine behov, og gi barna de nødvendige utfordringer for deres sosiale kompetanse. Barnehagen har et stort fagmiljø med åtte erfarende barnehagelærere og ni barne- og ungdomsarbeidere. Barnehagen har også en svært stabil personalgruppe, da flere av de som jobber i barnehagen har vært her i 20 år.

Våre satsingsområder

Barnehagen arbeider spesielt med to fagområder: kropp, bevegelse, mat og helse, og kunst, kultur og kreativitet.

Egeland design

Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagen er godt kjent for sitt arbeid med «sunn mat for små mager». Barnehagen legger vekt på varierte og sunne måltider, basert på næringsrike råvarer. Vi har barnas restaurant en gang i uken, og barna er med hele veien fra jord til bord.

I denne prosessen kan vi enkelt flette inn alle fagområdene som rammeplanen sier vi skal ivareta. Vi benytter nærmiljøet til tur i skogen og ved kysten.

Les mer

Kunst, kultur og kreativitet

Åtte av våre ansatte har også blitt kurset i barneyoga, noe vi praktiserer ukentlig på hver avdeling. Vår nyrenoverte uteområde innbyr til lek og fysisk utfoldelse hver eneste dag.

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan bidra til å legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og egenskapende arbeid sammen med barna. Musikk er også en stor del av barnehagens satsning og hverdag. Gjennom jevnlig musikkundervisning blir barna kjent med å lytte, iaktta og uttrykke seg via sang, rytmer og bevegelse. Dette skal være et bidrag til å styrke barnas kulturelle identitet og sine personlige uttrykk gjennom å ta i bruk kreativ tenkning, fantasi og skaperglede. Hver uke har vi musikkundervisning med vår musikkpedagog, samt at barnehagen tilbyr tilvenning med musikk for de yngste barna.

Les mer
Egeland design