Ekholt Barnehage
Ekholt Barnehage

Sunn mat for små mager

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

I Ekholt Barnehage legger vi vekt på varierte og sunne måltider, som er laget av gode, rene og næringsrike råvarer. Barn trenger næringsrik mat for best mulig vekst og utvikling, og for å fremme god helse og forebygge sykdommer. Matvaner dannes tidlig i livet og danner grunnlaget for matvaner senere i livet. Barnehagen er en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn. I barnehagen tilbyr vi frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid.

Egeland design

Sunne måltider gjennom hele dagen

Frokost bidrar til en god start på dagen, og som består av sunne energikilder for eksempel egg, smør, ost, kjøttpålegg, grovbrød og havregryn.

Lunsjmåltidet er barna med og tilbereder etter barnehagens satsningsområde.

Ettermiddagsmåltidet består av grønnsaker og frukt, dette for å dekke barnas behov for vitaminer og mineraler som er viktig for barn i vekst og utvikling.

Matlagingen og måltidene i barnehagen har også en viktig funksjon med tanke på å utvikle barnas sosiale kompetanse, kulturforståelse, matglede, samt bidra til gode kunnskaper og holdninger til sunne helsevaner. Hos oss handler måltidet om mer enn å bli mett, og vi ser på måltidet som et pedagogisk virkemiddel.

Mellom fiskepakker og kyllingsupper

Ekholt Barnehage ønsker sammen med foreldrene å bidra til gode matvaner for barna. Vi legger vekt på god balanse i kostholdet gjennom mat som er basert på naturlig sunt fett, gode proteinkilder og sunne karbohydrater. Næringsrik mat og en god rytme i måltider gir stabilt blodsukker som igjen bidrar til blant annet bedre yteevne, humør, overskudd til aktivitet og en god hverdag.

Barnehagen har vært med på å skrive en rapport som er utgitt av Statped, og beskriver godt hvordan vi jobber med mat og måltid.

Egeland design
Egeland design

Gled deg til matfestival

Hver vår inviterer barnehagen foreldre og søsken til matfestival. Denne dagen får dere smake på mange ulike matretter som vi har hatt på barnas restaurant siste året. Dere får også med dere oppskrifter hjem på alt dere har smakt på.

Vi håper at denne festivalen er til inspirasjon, for å prøve «kokkekunsten» hjemme sammen med barna med et sunt og næringsrikt resultat.

Sunn mat for små mager

Tommy er barnehagens «kokkepedagog».
«Kokkepedagogen» er utdannet barnehagelærer, og har en brennende interesse for mat. Tommy har også svært god kunnskap og erfaring med satsningsområdet vårt, sunn mat for små mager.

Tommy har en egen evne til å implementere alle fagområdene i Rammeplanen i prosessen fra jord til bord. Hver dag har han et barn eller grupper med barn med seg på kjøkkenet, som bidrar med smått og stort fra å legge på plass varer til å være med å vaske poteter. Tommy tilrettelegger for alle måltider hele uken sammen med avdelingene. Tommy har også hovedansvaret for Vepseklubben.

Forståelse og respekt for egen kropp

Vi fortsetter å ha rammeplanen som et utgangspunkt i hva vi tar for oss, samtidig som vi har vår egen satsning og kunnskap som vi legger til grunn for vårt arbeid med barna.

Ekholt Barnehage har et hovedfokus på å bidra til at barna får et bevisst forhold til hva kroppen trenger samtidig som at de får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Ved dette fokuset ønsker vi å bidra til forståelse og respekt for egen kropp, og for at alle er forskjellige. Gjennom dette tilegner barna seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk, finmotorikk og kroppsbevissthet gjennom å få testet sine egne grenser i trygge rammer.

Gjennom vår matsatsning har vi et fokus på å bruke råvarer fra de ulike årstidene. På den måten får vi knyttet paralleller mellom det som vokser og gror ute og det vi får i oss. Dette utvikler også glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer, og gir en forståelse av hvordan barna bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen.

Egeland design

Yoga og spennende utfordringer ute

Barnehagen har også syv ansatte som høsten 2018 deltok på 6 timers yogakurs for barn, som vi implementerer i vår hverdag. Yoga for barn er med på å sikre kravet om ro, hvile og avslapning, samtidig bidra til å fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling.

Barnehagen har et nytt og innbydende utelekeområde. Dette er planlagt i tråd med barnas behov for allsidig lek og motoriske utfordringer. Vi har blant annet bygd en ballbinge og et stort nytt klatretårn som er spennende utfordringer tilpasset alle aldre.